ЛУ-клуб & Фондация Кукери

 
ЛУ-клуб & Фондация Кукери

Начало
За кукерите
Идея
Кукери от Карловско
Връзки
Календар


Новини Интервю Фотогалерия Сувенири Контакт

Новини / ЛУ-клуб кукери

Вземи в gLOG
22 Януари 11, 20:09 / Автор: surva.wordpress.com
График на кукерските празници в селищата в Пернишко
..., които почти минаха, но предстои"Сурва" в Перник

І. ОБЩИНА ПЕРНИК:

1. кв.Бела вода, град Перник – НЧ “Пробуда-1935 г. ”
13.01.2011 г. – н.ч.: 18.00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри
място: площада в квартала
14.01.2011 г. – н.ч.: 06.00 ч. – 14.00 ч. – обхождане на къщите в квартала от сур.група
организира: НЧ “Пробуда-1935 г.” кв.Бела вода, град Перник

2.град Батановци – НЧ “Просвета-1909 г. ”
Тържества посветени на 40 години от основаването на сурвакарската група

11.01.2011 г. – н.ч. 1 7 . 3 0 ч. – “Сурва в Батановци” – изложба на сурвакарски маски,
реквизит и фотоси”- коктей и награждаване
място: НЧ “Просвета-1909 г.” град Батановци
организира: сурвакарската група при НЧ “Просвета-1909 г.” Батановци

12.01.2010 г. н.ч.: 17.00 ч. – сурвакарско хоро с всички групи, поканени за юбилея
концерт на народен оркестър “Настроение”
място: НЧ “Просвета-1909 г.” град Батановци
организира: сурвакарската група при НЧ “Просвета-1909 г.” Батановци

13.01.2011 г. – н.ч.18.00 ч. – фолклорен концерт – участие на “Иси Мюзик” и АНПТ “Граовска младост”при ОК ”Дворец на културата” град Перник
място : на площада при гарата

н.ч.: 20.00 ч. традиционна срещана сурвакарските групи от селата:
Черна гора, Копаница, Богданов дол, Сопица и град Батановци

н.ч.: 20.30 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри, заря
място: на площада при гарата

н.ч.: 21.00 ч. – отпътуване за село Копаница, Радомирско
Среща със сурвакарската група от село Копаница
място: на площада пред читалището
организира: кметство и сурвакарска група при НЧ “Просвета-1909 г.” Батановци

14.01.2011 г. – н.ч.: 07.00 ч. – 16.00 ч. обхождане на къщите в града от сур. група
организира: сурвакарска група при НЧ “Просвета-1909 г.” град Батановци

3. село Богданов дол – НЧ “Пробуда-1928 г”

13.01.2011 г. – н.ч.: 17.30 ч. – отпътуване за село Лесковец
Среща със сурвакарската група от село Лесковец –
Представяне на обичая “Сурвакарска сватба” от двете групи
място: на площада пред читалището
организира: кметство и НЧ “Солидарност-1930 г.” село Лесковец

14.01.2011 г. – н.ч. 09.00 ч. – 14.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група
организира: НЧ “Пробуда-1928 г.” село Богданов дол

4. село Черна гора – НЧ “Наука-1967 г.”

13.01.2011 г. – н.ч.: 17.30 ч. – отпътуване на сурвакарската група за град Батановци

н.ч. 18.00 ч. – фолклорен окнцерт

н.ч.: 20.00 ч. – Среща със сурвакарски групи в град Батановци
Черна гора, Копаница, Ярджиловци и град Батановци

н.ч.: 20.30 ч.запалване на ритуален огън и сурвакарски игри
място: на площада при гарта
организира: кметство и сурвакарска група при НЧ “Просвета-1909 г.” Батановци

14.01.2011 г. – н.ч.: 08.00 ч. – 15.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група
организира: НЧ “Наука-1967 г.”село Черна гора

5. село Ярджиловци – НЧ “Христо Ботев-1940 г”

13.01.2011 г. – н.ч.: 19.00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри
място: в двора на читалището
организира: НЧ “Христо Ботев-1940 г.” село Ярджиловци

14.01.2011 г. – н.ч.: 07.30. ч. – 14.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.групи
н.ч.: 14.00 ч. – среща на трите сурвакарски групи от селото
място: в двора на училището
организира: НЧ “Христо Ботев-1940 г.” село Ярджиловци

6. село Зидарци – НЧ “Васил Левски”

13.01.2011 г. – н.ч.: 17.00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри
място: на площада в селото
организира: кметство село Зидарци

14.01.2011 г. – н.ч.:09.00 ч. – 12.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група
организира: кметство село Зидарци

7. село Лесковец – НЧ “Солидарност-1930 г.”

13.01.2011 г. – н.ч.: 18.00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри
Среща със сур.група на с.Богданов дол и разиграване
на обичая “Сурвакарска сватба” от двете групи
място: на площада пред читалището в село Лесковец
организира: кметство и НЧ “Солидарност-1930 г.” село Лесковец

14.01.2011 г. – н.ч.: 07.30 ч.- 11.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група
организира: кметство и НЧ “Солидарност-1930 г.” село Лесковец

8. село Мещица – НЧ “П.К.Яворов-1926 г.”

13.01.2011 г. – н.ч.: 19.00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри
Среща със сур.група от с.Витановци. БНТ снима филм
място: на площада пред читалището
организира: НЧ “П.К. Яворов-1926 г.” село Мещица

14.01.2011 г. – н.ч.: 06.00 ч. – 18.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група
организира: НЧ “П.К. Яворов-1926 г.” село Мещица

9. село Дивотино – НЧ “Чичо Стоян-1927 г.”

13.01.2011 г. – не се разиграват сурвакарски игри
14.01.2011 г. – н.ч.: 05.00 ч. 16.30 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група

н.ч.: 17.00 ч. – представяне на обичая “Сурвакарска сватба”
запалване на ритуален огън, сурвакарски игри
място: на площада в селото
организира: НЧ “Чичо Стоян-1927 г.” село Дивотино

10. село Люлин – НЧ “Христо Ботев-1961 г.”

13.01.2011 г. – н.ч.: 18.30 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри
място: на площада пред читалището
организира: НЧ “Христо Ботев-1961 г.” село Люлин

14.01.2011 г. – н.ч.:08.00 ч. – 14.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група

11. село Кралев дол – НЧ “Отец Паисий-1927 г.”

13.01.2011 г. – не се разиграват сурвакарски игри

14.01.2011 г. – н.ч.: 06.00 ч. – 16.00 ч.- обхождане на къщите в селото от сур.група

н.ч.: 16.00 ч. – сурвакарско хоро на площада
място: площада пред читалището
организира: кметство и НЧ “Отец паисий-1927 г.” село Кралев дол

12. село Драгичево – НЧ “Пробуда-1922 г.”

13.01.2011 г. – н.ч.: 09.00 ч. – 18.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група

н.ч.: 18.30 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри
място: на площада в селото
организира: кмество и НЧ “Пробуда-1922 г.” село Драгичево

14.01.2011 г. – н.ч.: 09.00 ч. 19.30 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група
организира: кметство и НЧ “Пробуда-1922 г.” село Драгичево

13. село Голямо Бучино – НЧ “Люлински изгрев-1903 г.”

13.01.2011 г. – н.ч.: 19.00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри
място: в двора на училището
организира: НЧ “Люлински изгрев-1903 г.” село Голямо Бучино

14.01.2011 г. – н.ч.: 05.00 ч. – 14.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група
организира: НЧ “Люлински изгрев-1903 г.” село Голямо Бучино

14. село Расник – НЧ “Димитъп Полянов”

13.01.2011 г. – не се разиграват сурвакарски игри

14.01.2011 г. – н.ч.: 06.00 ч.до 13.00 ч.- обхождане на къщите в селото от сур.група
организира: кметство село Расник

15. село Витановци – НЧ “Отец Паисий”

13.01.2011 г. – не се раизграват сурвакарски игри

14.01.2011 г. – н.ч.: 08.00 ч. до 14.00 ч. обхождане на къщите в селото от сур.група
организира: кметство село Витановци

16/. село Селищен дол – НЧ “Христо Ботев”

13.01.2011 г. – не се раизграват сурвакарски игри

14.01.2011 г. – н.ч.: 09.00 ч. – 12.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група
организира: кметство село Селищен дол
 

ІІ. ОБЩИНА БРЕЗНИК

ДАТА: 13.01.2011 г./четвъртък/

14.01.2011 г./петък/

1. Село Бегуновци – НЧ “Просвета-1922 г. ”

13.01.2011 г. – н.ч.: 18.00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри
място: на площада пред читалището
организира: кмество и НЧ “Просвета-1922 г.” село Бегуновци

14.01.2011 г. – н.ч.: 07.30 ч. – 13.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група
организира: кметство и НЧ “Просвета-1922 г.” село Бегуновци

2. село Велковци – НЧ “Граовска пробуда-1928 г.”

13.01.2011 г. – н.ч.: 20.00 ч. – запалване на ритуален огън и среща със сур.групи
от селищата Сопица и Расник
място: на площада в селото
организира: кмество и НЧ “Граовска пробуда-1928 г.” село Велковци

14.01.2011 г. – н.ч.: 07.00 ч. до 13.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група
организира: кметство и НЧ “Граовска пробуда-1928 г.” село Велковци

3. село Сопица – НЧ “Светлина-1932 г.”

13.01.2011 г. – н.ч.: 18.30 ч. – отпътуване за село Велковци, Пернишко
Среща на сур.групи от с.Велковци-Брезнишко и с.Расник-Пернишко
място: на площада в село Велковци, Пернишко
организира: кметство и НЧ “Граовска пробуда-1928 г.”село Велковци

14.01.2011 г. – н.ч.: 08.00 ч. до обяд – обхождане на къщите в селото от сур.група
организира: кметство и НЧ “Светлина-1932 г.”село Сопица

4. село Слаковци – НЧ “Искра-1932 г.”

13.01.2011 г. – н.ч.: 20.00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри
място: на площада в селото
организира: кметство и НЧ “Искра-1932 г.“ село Слаковци

14.01.2011 г. – н.ч.: 09.00 ч. – 14.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група
организира: кметство и НЧ “Искра-1932 г.“ село Слаковци

5. село Ноевци – НЧ “Пробуда-1931 г.”

13.01.2011 г. – н.ч.: 17.00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри
място: на площада в селото
организира: НЧ “Пробуда-1931 г.“ село Ноевци

14.01.2011 г. – н.ч.: 06.00 ч. до 17.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група

н.ч.: 17.00 ч. – среща със сур.група от село Габров дол
организира: НЧ “Пробуда-1931 г.“ село Ноевци

6. село Садовик – НЧ “Дебелец-1932 г.”

13.01.2011 г. – н.ч.: 18.00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри
място: на площада в селото
организира: кметство и НЧ “Дебелец-1932 г.“ село Садовик

14.01.2011 г. – н.ч.: 09.00 ч. до обяд – обхождане на къщите в селото от сур.група
организира: кметство и НЧ “Дебелец-1932 г.“ село Садовик

7. село Гигинци – НЧ “Искра-1952 г. ”

13.01.2011 г. н.ч.: 18.30 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

н.ч.: 21.00 ч. – среща със сур.група от село Елов дол

н.ч.: 21.30 ч. – среща със сур.група от село Чепино
място: на площада в селото
организира: кметство и НЧ “Искра 1952 г.”село Гигинци

14.01.2011 г. – н.ч.: 07.30 ч. до обяд – обхождане на къщите в селото от сур.група
организира: кметство и НЧ “Искра-1952 г.” село Гигинци

8. село Кошарево – НЧ “Пробуда-1927 г. ”

13.01.2011 г. – н.ч.: 23.30 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри
Среща на сурвакарски групи от региона
място: на площада в селото
организира: кметство и НЧ “Пробуда-1927 г.“ село Кошарево

14.01.2011 г. – н.ч.: 09.00 ч. до обяд – обхождане на къщите в селото от сур.група
организира: кметство и НЧ “Пробуда-1927 г.“ село Кошарево

9. село Долна Секирна – НЧ “Иво войвода-1928 г.”

13.01.2011 г. – н.ч.: 18.30 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри
място: на площада в селото
организира: сурвакарската група при НЧ “Иво войвода-1928 г.“ село Долна Секирна

14.01.2011 г. – н.ч.: 08.00 ч. до обяд – обхождане на къщите в селото от сур.група
организира: сурвакарската група при НЧ “Иво войвода1928 г.“ село Долна Секирна

10. село Банище – НЧ “Просвета-1928 г.”

13.01.2011 г. – н.ч.: 18.00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри
място: на площада в селото
организира: кметство и НЧ “Просвета-1928 г.” село Банище

14.01.2011 г. – н.ч.:09.00 ч. – 17.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група
организира: кметство и НЧ “Просвета-1928 г.”

11. село Непразненци –

13.01.2011 г. – н.ч: – 20.00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри
място: на площада в селото
организира: кметство село Непразненци

14.01.2011 г. – н.ч.: 08.00 ч. – 17.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група
организира: кметство село Непразненци

12. село Ребро –

13.01.2011 г. – не се организират сурвакарски игри

14.01.2011 г. – н.ч.: 09.00 ч. – 14.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група
организира: кметство село Ребро

13. град Брезник – НЧ “Просвещение”

22.01.2011 г. – “СУРВА В БРЕЗНИШКО”- 2011

ОБЩИНСКИ ПРАЗНИК НА СУРВАКАРСКИТЕ ГРУПИ
място:пл.”9-ти септември” град Бразник /площада пред читалището

н.ч.: 13.00 ч. – сурвакарско шествие на групи от Брезнишко и региона

18.00 ч. – запалване на ритуален огън, сурвакарски игри и илюминации


ІІІ. ОБЩИНА РАДОМИР:

1. град Радомир – отдел “Култура”

14.01.2011 г. – пл.”Свобода” – град Радомир
н.ч.: 12.00 ч. – Откриване на изложба “Традиционни ястия от Радомирско”
място: пл.”Свобода” град Радомир
организира: Община Радомир и отдел “Култура” Община Радомир

н.ч.: 13.00 ч. – “Сурва в Радомир” – Общински празник на сурвакарските игри
с участието на сурвакарски групи от:
ОДЗ “Радомирче”, ромска група кв.”Бащевица” град Радомир, кв.Върба – Радомир,
с.Стефаново, с.Копаница,
място: пл.”Свобода” град Радомир
организира: Община Радомир и отдел “Култура” Община Радомир

2. кв.Върба, град Радомир – НЧ “Христо Боте-1928 г.”

13.01.2011 г. – н.ч.: 18.30 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри
място: на площада в квартала

н.ч.: 19.00 ч. – 24.00 ч. – обхождане на къщите в квартала от сур.група
организира: НЧ “Христо Ботев-1928 г.“ кв.Върба, град Радомир

14.01.2011 г. – н.ч.: 07.00 ч.- 12.30 ч. – обхождане на къщите в квартала от сур.група
н.ч.: 13.00 ч. – участие в Сурвакарския празник в град Радомир
място: на пл.”Свобода” град Радомир
организира: кметство и НЧ “Христо Ботев-1928 г.” кв.Върба, град Радомир

3. село Друган – НЧ “Благой Гебрев-1905 г.”

13.01.2011 г. – н.ч.: 17.3 0 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри
място: на площада пред читалището
организира: НЧ “Благой Гебрев-1903 г.” село Друган

14.01.2011 г. – н.ч.: 06.00 ч. – 16.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сурв.група
организира: НЧ “Благой Гебрев-1905 г.” село Друган

4. село Стефаново – НЧ “Напредък-1915 г.”

13.01.2011 г. – н.ч.: 17.00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри и среща със сур.група от село Пещера
място: на площада в селото
организира: кметство и НЧ “Напредък-1915 г.”

н.ч.: 17.30 ч. – отпътуване за село Копаница

н.ч.: 18.00 ч. – 19.00 ч. – запалване на ритуален огън и среща със сурвакарската група от село Копаница
място: на площада пред читалището
организира: кметство и НЧ “Христо Ботев-1928 г.” село Копаница

14.01.2011 г. – н.ч.: 07.00 ч. до 12.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група

н.ч.: 13.00 ч. – участие в Сурвакарски празник в град Радомир
организира: кметство и НЧ “Напредък-1915 г.“ село Стефаново

5. село Извор – НЧ “Отец Паисий”

13 и 14.01.2011 г. – не се организират сурвакарски игри

6/. село Копаница – НЧ “Христо Ботев”

13.01.2011 г. – н.ч.: 18.00 ч. – 19.00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри
среща със сурвакарската група от село Стефаново

н.ч.: 19.00 ч. – отпътуване за град Батановци
Среща със сурвакарски групи в град Батановци, Общ.Перник
място: на площада при гарата град Батановци
организира: сурвакарска група при НЧ “Просвета-1909 г.”Батановци

н.ч. 20.30 ч. – отпътуване за село Копаница
организира: кметство и НЧ “Христо Ботев-“ село Копаница

14.01.2010 г. – н.ч.: 07.00 ч. до 12.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група
организира: кметство и НЧ “Христо Ботев-“ село Копаница

н.ч.: 13.00 ч. – участие в Сурвакарския празник в град Радомир
място: пл.”Свобода” град Радомир
организира: отдел “Култура” Община град Радомир

7. село Долни Раковец – НЧ “Св.Климент Охридски”

13 и 14.01.2011 г. – не се организират сурвакарски игри

8. село Кондофрей – НЧ “Просвета”

13.01.2011 г. – не се разиграват сурвакарски игри

14.01.2011 г . – н.ч.: 07.00 ч. – 12.30 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група
организира: кметство и НЧ “Просвета” село Кондофрей

н.ч.: 13.00 ч. – участие в Сурвакарския празник в град Радомир
място: пл.”Свобода” град Радомир
организира: отдел “Култура” Община Радомир
 

ІV. ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ:

1. село Ковачевци – НЧ “Георги Димитров”

13.01.2011 г. – н.ч.: 18.00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри
място: на площада в селището

н.ч.: 19.00 ч. – среща със сур.група от с.Елов дол, Община Земен

н.ч.: 21.00 ч. – среща със сур.група от с.Лобош, Община Ковачевци
организира: кметство и НЧ “Георги Димитров-“ село Ковачевци

14.01.2011 г. – н.ч.: 07.30 ч. до обяд – обхождане на къщите в селото от сур. група
организира: кметство и НЧ “Георги Димитров-“ село Ковачевци

2. село Косача – НЧ “Лазо Стоянов-”

13.01.2011 г. – н.ч.: 19.00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри
място: на площада в селището

н.ч.: 19.30 ч. – среща със сур.група от с.Ракиловци
организира: кметство и НЧ “Лазо Стоянов-“ село Косача

14.01.2011 г. – н.ч.: 08.00 ч.до обяд – обхождане на къщите в селото от сур.група
организира: кметство и НЧ “Лазо Стоянов-“ село Косача

3. село Сирищник – НЧ “Алеко Константинов-”

13.01.2011 г. – н.ч.: 19.00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри
място: на площада в селището

н.ч.: 19.30 ч. – среща със сур.група от с.Елов дол, Община Земен
организира: кметство и НЧ “Алеко Константинов-“ село Сирищник

14.01.2011 г. – н.ч.: 0.7.00 ч. до 12.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група

н.ч.: 12.00 ч. – среща със сурвакарската група от с.Ковачевци
организира: кметство и НЧ “Алеко Константинов-“ село Сирищник

4. село Светля – НЧ “Светлина”

13.01.2011 г. – н.ч.: 18.00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри
място: в двора на читалището

н.ч.: 18.30 ч до 24.00 ч. – срещи на сурвакарски групи от селищата:
Габров дол, Ракиловци, Жабокръг-Кюстендилско и село от Дупница
организира: кметство и НЧ “Светлина-“ село Светля

14.01.2011 г. – н.ч.: 08.00 ч.до обяд – обхождане на къщите в селото от сур.група

н.ч..: 12.00 ч. – среща със сур.група от с.Сирищник
място:………………………
организира: кметство и НЧ “Светлина” село Светля

5. село Калища – НЧ “Методи Андонов”

13.01.2011 г. – н.ч.: 19.00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри
място: на площада в селото

н.ч.: 21.00 ч. среща със сур.група от с.Лобош
организира: кметство и НЧ “Методи Андонов-“ село Калища

14.01.2011 г. – н.ч.: 05.30 ч.до обяд – обхождане на къщите в селото от сур.група
организира: кметство и НЧ “Методи Андонов-“ село Калища

6. село Лобош – НЧ “Ведрина-”

13.01.2011 г. – н.ч.: 18.00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри
място: на площада в селото

н.ч.: 21.00 ч. – среща на сурвакарски групи от селищата:
с.Ковачевци, с.Сирищник, гр. Земен, с.Калища и с.Елов дол
организира: кметство и НЧ “Ведрина-“ село Лобош

14.01.2011 г. – н.ч.: 09.00 ч до обяд – обхождане на къщите в селото от сур.група
организира: кметство и НЧ “Ведрина-“ село Лобош

7. село Ракиловци – НЧ “Селска пробуда”

13.01.2011 г. – н.ч.: 18.00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри
място: на площада в селото

н.ч.: 20.00 ч. – среща със сур.група от с.Светля
организира: кметство и НЧ “Селска пробуда-“ село Ракиловци

14.01.2011 г. – н.ч.: 07.30 ч. до обяд – обхождане на къщите в селото от сур.група
организира: кметство и НЧ “Селска пробуда-“ село Ракиловци

8. Село Чепино – НЧ “Гео Милев”

13.01.2011 г. – н.ч.:21.00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри
място: на площада в селото
организира: кметство и НЧ “Гео Милев-“ село Чепино

14.01.2011 г. – н.ч.:……….. – обхождане на къщите в селото от сур.група
организира: кметство и НЧ “Гео Милев-“ село Чепино

9. Село Ковачевци – Общински празник “Долината на маската”
място: пл……………………………………

н.ч.: …….откриване и концертна програма

н.ч.: …….дефилиране на участващите групи

организира: кметство и НЧ “Георги Димитров-“ село Ковачевци


V. ОБЩИНА ЗЕМЕН:

1. град Земен – НЧ “Светлина-1924 г.”

13.01.2011 г. – н.ч.: 19.00 ч.- запалване на ритуален огън и сурвакарски игри
място:. На площада в града
организира: кметство и НЧ “Светлина-1924 г.“ град Земен

14.01.2011 г. – н.ч.:08.00 ч.- обхождане на къщите в града от сур.група
организира: кметство и НЧ “Светлина-1924 г.“ град Земен

2. село Пещера – НЧ “Крюгер Николов-1922 г.”

13.01.2011 г. – н.ч.: 17.00 ч. – гостуване на сурвакарската група в село Стефаново
място: на площада в селото
организира: кметство и НЧ “Напредък-1915 г.” село Стефаново

н.ч.: 19.00 ч. – гостуване на сурвакарската група в село Лобош
организира: кметство и НЧ “Ведрина-1928 г.” село Лобош

14.01.2011 г. – н.ч.:08.00 ч.-12.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група
организира: кметство и НЧ “Крюгер Николов-1922 г.” село Пещера

3. село Елов дол – НЧ “Светлина-”

13.01.2011 г. – н.ч.: 15.30 ч. – обхождане на къщите в селто от сур.група
н.ч.: 19.00 ч. – посещение на групата в село Ярджиловци

н.ч.: 20.00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри

н.ч.: 21..00 ч. среща със сур.група от с.Гигинци

н.ч.: 21.30 ч. – среща със сур.група от с.Долна Секирна

н.ч.: 23.00 ч. до 24.00 ч.

14.01.2010 г. – н.ч.: 06.-08.00 ч. обхождане на къщите в селото от сур.група

н.ч.: 08.00 ч. – 100 ч. среща със сурвакарските групи от селата
Мурино, Горна Врабча, Сирищник, Чепино и Елов дол
място: на площада в селото
организира: сурвакарско сдружение село Елов дол

4. село Габров дол – НЧ “Христо Ботев-1928 г.”

13.01.2011 г. – н.ч.: 21.00 ч.- представяне на сурвакарския обичай “Сурвакарска сватба”

н.ч.: 22.00 ч. – среща със сур.група от село Светля и запалване на
ритуален огън и сурвакарски игри
място: на площада в селото
организира: кметство и сурвакарска група при НЧ “Христо Ботев-“с.Габров дол

14.01.2011 г. – н.ч.: 10.00 ч. – 17.00 ч. – обхождане на къщите в селото от сур.група

н.ч.: 17.00 ч. – отпътуване за село Ноевци

н.ч.: 18.00 ч. – среща със сур.група от село Ноевци
място: на площада в селото
организира: кметство и НЧ “Христо Ботев-1928 г.”

5. село Дивля – НЧ “Надежда-1898 г.”

13.01.2011 г. – н.ч.: 19.00 ч. сурвакарски игри на площада и обхождане на къщитев селото от сурвакарската група
организира: кметство и НЧ “Надежда-1898 г.“ село Дивля

14.01.2011 г. – н.ч.: 11.00 ч. – запалване на ритуален огън и сурвакарски игри
място: на площада в селището
организира: кметство и НЧ “Надежда-1898 г.“ село Дивля

6. село Горна Врабча – НЧ “Христо Смирненски-1946 г.”

13.01.2011 г. – н.ч.: 20.00 ч. – сурвакарски игри на площада и обхождане на къщите.
Среща със сур.групи от с.Мурино и с.Елов дол, Община Земен

14.01.2011 г. – н.ч.: 10.00 ч.до 11.00 ч. сурвакарски игри
място: на площада в селището


Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1192